"LA HISTORIA DE LA FILOSOFÌA ILUSTRADA"

POSMODERNIDAD

postmodernismo designación xeralmente A UN amplo número de movementos artísticos, culturais filosóficos e do século XX, DEFINIDOS EN Grao diverso e pola súa maneira ou Oposición superación do modernismo.

As distintas correntes do movemento postmoderno apareceron ó longo do terzo central do século XX. Como Distintas correntes do movemento postmoderno apareceron ó longo do terzo Central do século XX. Histórica, ideolóxica e metodoloxicamente diversos, comparten así a todo un parecido de familia centrado na idea de que a renovación radical das formas tradicionais na arte, a cultura, o pensamento ea vida social impulsada polo proxecto modernista fracasou no seu intento de lograr a emancipación da humanidade, e de que un proxecto semellante é imposible ou inalcanzable nas condicións actuais. Histórica, ideolóxica e metodoloxicamente diversos, Comparten asi a todo un parecido de familia Centrado na idea de que una renovación radical das formas tradicionais na arte, una cultura, o pensamento ea vida social impulsada polo proxecto modernista fracasou no seu intento de emancipación Lograr A DA humanidade, e de que é un proxecto semellante ou imposible inalcanzable nas condicións actuais.

Fronte ó compromiso rigoroso coa innovación, o progreso ea crítica das vangardas artísticas, intelectuais e sociais, ó que considera unha forma refinada de teoloxía autoritaria, o postmodernismo defende a hibridación, a cultura popular, o descentramento da autoridade intelectual e científica ea desconfianza ante os grandes relatos . Fronte ó compromiso rigoroso coa innovación, o progreso ea crítica das vangardas artísticas, Intelectuais sociais e, o que considera unha forma Refinada de teoloxía autoritaria, o postmodernismo defende una hibridación, una cultura popular, o descentramento intelectual da autoridade e científica ea os desconfianza a priori Grandes relatos.

© 2009 Todos los derechos reservados.

Crea una página web gratisWebnode